Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Keskinler Bakır’de hesap oluştururken, kayıt olurken veya hizmetlerimizden faydalanırken açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer alan " Aydınlatma Metni" ni okuduğunuzu, anladığınızı ve kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Keskinler Bakır tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve yine yukarıda belirtilen yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek /tüzel) kişilere aktarılmasına açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmiş olmaktasınız. Açık rızanızı sair diğer yollarla da verebilirsiniz.