Hurda Metal

Hurda, kullanılan malzeme dışında olan malzemenin artında bıraktıkları artıklardı.

Hurda birçok maddeden oluşabildiği gibi birden fazla içerik malzemesinden de oluşabilmektedir. Gümüzde en değerli hurda maddeleri metal hurdaları olarak bilinmektedir.

İşletmemiz hurda metallerinizi alarak, uygun işlemlerden geçirdikten sonra, eğer mümkün ise geri dönüştürmekte, mümkün değil ise uygun koşullarda imha sürecine gitmektedir.